Esküvő

Mire jó a templomi esküvő?

A templomi esküvőn a lelkész Isten áldását kéri a házasulókra. A templomi esküvő nem egyszerűen szép, hanem szimbolikus jelentősége van: annak a kifejezése, hogy két ember életében egy új, közös szakasz kezdődik el, amelyet Isten áldásával szeretnének leélni.

Hogyan történik?

Az egyházi esküvő minden esetben a polgári házasságkötés után történik. Ez azért van így, mivel a polgári és egyházi törvények szerint is a házasságot nem az egyház, hanem az anyakönyvvezető nyilvánítja megkötöttnek, az egyház és állam szétválasztásának elve szerint. A házasságkötés megtörténte után (bármikor) történhet az egyházi esküvő.

Csak templomban lehet esküvőt tartani?

A templomi esküvő szokásos színhelye a templom, de néha tartanak máshol is egyházi esküvőket. Rendszerint nem csak gyülekezeti, hanem családi alkalom is, előre egyeztetett időpontban. A lelkészt, a kántort (orgonajátékot), és a templomot az egyház biztosítja.

Mi történik egy esküvőn?

A szertartás az ifjú pár és a tanúk bevonulásával kezdődik el. A pár az oltár elé áll, a vőlegény jobbról, a menyasszony balról. A köszöntő zsoltár után személyes igehirdetés szólal meg, a fogadalomtételben az hangzik el, hogy a pár szeretné ezt, ami itt most történik, gyűrűt váltanak, elmondják esküjüket, a lelkész pedig Isten áldását adja rájuk.

A szertartás végén a lelkész kivezeti az ifjú párt a templom kijáratához, ahol fogadják a hozzátartozók gratulációit.

A szertarás menetébe beilleszthetők szabadon olyan elemek, amik nem zavarják az esküvő lelkületét. Vannak, akik maguk is szeretnének mondani imádságokat, sokan zenélni, énekelni vagy valami mást tenni.

A szertartás szépségét a túl sok kamera, fényképezőgép megzavarja. Ezért általában azt kérjük, hogy ilyenből csak egy legyen.

Mit kell tennünk, hogy templomi esküvőnk legyen?

A házasulandó felek többnyire házassági előkészítőn vesznek részt. Ezek személyes jellegű hangulatos beszélgetések, melynek során a lelkész megismeri az ifjú párt,  az ifjú pár pedig megismeri a keresztyén gondolkodást, ami a házasságot körülveszi.

Lehet-e evangélikus esküvője annak, aki más felekezetű vagy nincs megkeresztelve?

Igen. A lényeg az, hogy ebben a szép órában ne hangozzon el hazug vagy üres mondat. Ezért ezeket a beszélgetések során tisztázni lehet.

Házasodhatnak-e elváltak is?

Egyházunk megadja az elváltaknak is az újrakezdés lehetőségét. Nem kételkedünk abban, hogy ez a felek számára terhet jelent, és szeretnénk ennek hordozásában segíteni. Az elváltak új házasságkötése is a fenti rend szerint történik.