Konfirmáció

Mi a konfirmáció?

Akiket kisgyermek korukban kereszteltek, nem emlékezhetnek az eseményre. Ezért fontosnak tartjuk ennek tudatosítását. Ez főképp tanulásról szól.

Másfelől azonban a titok mélyebben van. A gyülekezet ilyenkor Isten Szentlelkét kéri az új gyülekezeti tagra, a lelkész pedig kézrátétellel fogadja be a konfirmandust felnőtt gyülekezeti tagként.

Ez a tudatos keresztyén pillanat teszi az embert jogosulttá, hogy úrvacsorát vehessen,  presbiterré választhassák vagy keresztszülő lehessen.

Ki konfirmálkodhat?

Mivel a konfirmáció alsó korhatára 12-13 év, ezért elterjedt, hogy erre a korra is kerül a konfirmáció. Pedig jobb lenne, ha akkor lenne, amikor ezt valaki szeretné, amikor fontosnak tartja, hogy tudatos keresztyén gondolkodása áldást kapjon.

Gyülekezetünkben általában felnőttek konfirmálkodnak, évek óta nem konfirmáltunk tinédzser csoportot, és ez így van jól.

Hogy történik a konfirmáció?

A felkészítést követően kerül sor magára a konfirmációra. Az istentiszteleten a konfirmandusok megvallják hitüket az Apostoli Hitvallás és a konfirmációi vallástétel szavaival; a gyülekezet a Szentlélekért imádkozik; a lelkész megáldja őket egy bibliai idézettel, utána pedig a gyülekezettel együtt úrvacsorát vesznek. A konfirmációi vallástétel személyes vallomás arról, hogy a konfirmandus nem csak ismeri az egyház tanítását, hanem magáénak is tudja azt:

“Én, N.N. hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek és a hitben megálljak mindhalálig. Ámen.”

Hogy jelentkezhetem konfirmációra?

Csak egy lelkészt kell találni.. Mondok egyet: Koczor Tamás. Telefonszáma: 06 20 8242 158 E-mail címe: tamas.koczor@lutheran.hu Vele aztán meg lehet beszélni a tanulás részleteit, rugalmasan kialakított időpontjait.